Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Sklep » Serie naukowe

Tom XVII Rocznika Olsztyńskiego

30.00 zł Dodaj do koszyka

Kolejny XVII tom „Rocznika Olsztyńskiego” otwierają materiały z sesji naukowej „Barok na Warmii”. W czasie sesji, a co za tym idzie także w Roczniku, omówione zostały następujące zagadnienia: architektura warmińska XVII wieku (A. Rzempołuch), zespół pielgrzymkowy w Krośnie koło Ornety (K. Guttmejer), rzeźbiarskie związki Warmii i Warszawy w XVIII w. (M. Karpowicz). W tomie tym znalazły się także artykuły I.B. Kluk poświęcony malarzom lidzbarskim 1680-1780, K. Stasiewicz omawiający kulturę umysłową Warmii w czasach Baroku. Osobne miejsce w tomie zajmuje perła warmińskiego baroku Święta Lipka. Tej tematyce swe teksty poświecili: E. Jelińska (ikonografia Świętej Lipki), M. Wanat-Zakrzewska (konserwacja rzeźb kamiennych w latach 1982-1987), S. Achremczyk (Święta Lipka miejscem spotkań politycznych) oraz J. Szydłowska (Święta Lipka inspiracja literacka).

Poza materiałami z sesji w XVII tomie Rocznika Olsztyńskiego znalazły się teksty archeologiczne i historyczne. I. Mirkowska i K. Jodłowski omówili badania ratownicze osady w Nidzicy (stan X). Z. Januszkiewicz i R. Odoj podjęli się badań nad skarbem monet krzyżackich z Gródek. Natomiast S. Augusiewicz opracował dyplom z wywodem szlachectwa J. von Hoverbecka z 1659 roku.
Bogaty jest dział podejmujący zagadnienia z zakresu historii sztuki. W dziale tym zalazły się m.in. wyniki badań dotyczących Ołtarza Trzech Króli z Elbląga (M. Kierkus-Prus). A. Rzempołuch przybliżył postać i twórczość K. Perwangera. W kolejnym tekście M. Bartoś przybliżyła muzealną kolekcje portretu holenderskiego. U. Kragiel omówiła portrety rodziny von Groeben w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur. A. Wołosz zajął się analizą zagadnienia wazonika ołtarzowego. W dziale tym opublikowano także dwa teksty G. Kobrzenieckiej-Sikorskiej. Pierwszy z nich przybliżał srebrne okłady ikon, drugi zaś był poświęcony piecowi z hallu olsztyńskiego zamku.
Swe miejsce w tomie znalazły także recenzje i omówienia aktualnych wydawnictw naukowych podejmujących tematykę Warmii, mazur i Powiśla. Autorom Rocznika przyszło też w tomie XVII pożegnać: Krzysztofa Cudowskiego oraz Wacława Radziwinowicza.

„Rocznik Olsztyński” t. XVII, 1997, s. 478, indeksy, ISSN 0080-3537

Regulamin sprzedaży wysyłkowej

Inne produkty w sklepie