Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Formularz: Wniosek o udostępnianie wizerunków cyfrowych

(osoba fizyczna)

(imię i nazwisko osoby reprezentującej)

(numer telefonu/e-mail)(nr inwentarza, autor, tytuł/nazwa dzieła, tematyka)

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie podanym w klauzuli informacyjnej

wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczną) oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przekazywanych drogą telefoniczną (zgodnie zart. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne).

     _ _     
    (_) |    
 _____| |__  
|_  / | '_ \ 
 / /| | |_) |
/___|_|_.__/