Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Formularz: Biblioteka i Usługi reprograficzne

imię i nazwisko, nazwa firmy

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie podanym w klauzuli informacyjnej

wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczną) oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przekazywanych drogą telefoniczną (zgodnie zart. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne).

 _     _   
| |    | |  
| | ____ _| |__ 
| |/ / _` | '_ \ 
|  < (_| | |_) |
|_|\_\__,_|_.__/