Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Formularz: Edukacja - Szkoły średnie

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie podanym w klauzuli informacyjnej

wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczną) oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przekazywanych drogą telefoniczną (zgodnie zart. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne).

   _    _ 
  | |   (_)
 __| |_  _ _ 
 / _` | | | || |
| (_| | |_| || |
 \__,_|\__, || |
    __/ |/ |
    |___/__/