Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Formularz: Edukacja - Szkoły średnie

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie podanym w klauzuli informacyjnej

wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczną) oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przekazywanych drogą telefoniczną (zgodnie zart. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne).

     _   
     | |  
 ______ _| |__ 
|_ / _` | '_ \ 
 / / (_| | | | |
/___\__,_|_| |_|