Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Formularz: Edukacja - Szkoły podstawowe

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie podanym w klauzuli informacyjnej

wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczną) oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przekazywanych drogą telefoniczną (zgodnie zart. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne).

 _        
| |       
| | _____  __ _ 
| |/ / _ \ / _` |
|  < (_) | (_| |
|_|\_\___/ \__, |
      __/ |
      |___/