Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Formularz: Edukacja - Przedszkola

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie podanym w klauzuli informacyjnej

wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczną) oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przekazywanych drogą telefoniczną (zgodnie zart. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne).

           
           
 ___ ___ _ __ ___ 
/ __|/ _ \| '_ ` _ \ 
\__ \ (_) | | | | | |
|___/\___/|_| |_| |_|