Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Formularz: Edukacja - Przedszkola

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie podanym w klauzuli informacyjnej

wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczną) oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przekazywanych drogą telefoniczną (zgodnie zart. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne).

     _ _ 
    (_|_)
 _____ _ 
|_  / | |
 / /| | |
/___|_| |
     _/ |
    |__/