Praca w Dziale Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego na stanowisku kierownika

2022-01-04 14:12:53 (ost. akt: 2022-01-04 14:18:32)

Praca w Dziale Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego na stanowisku kierownika
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie poszukuje kandydata/kandydatki do pracy
na stanowisku kierownika Działu Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego


Termin składania aplikacji: do 31 stycznia 2022 r.
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: od 1 kwietnia 2022 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Adres do przesyłania aplikacji:
sekretariat@muzeum.olsztyn.pl

Główne zadania:
• kierowanie, planowanie, i monitorowanie prac Działu Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego oraz odpowiedzialność za całokształt projektów realizowanych przez jego pracowników
• nadzór merytoryczny i opieka nad powierzonymi zbiorami z zakresu Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego (patrz: „Charakterystyka zbiorów Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego”)
• kuratorska opieka nad wystawami stałymi Działu Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego
• inicjowanie i przygotowywanie wystaw stałych i czasowych
• gromadzenie zbiorów, przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów, właściwe magazynowanie i opracowywanie zasobów muzealnych
• nadzór i koordynowanie prac dokumentacyjnych, w szczególności prowadzenie działowych ksiąg inwentarzowych muzealiów, nadzór oraz prowadzenie dokumentacji elektronicznej zbiorów
• udział w okresowych inwentaryzacjach zbiorów
• realizacja kwerend
• prowadzenie prac naukowo-badawczych, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów
• inicjowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami naukowymi i akademickimi
• inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum
• przedkładanie tekstów do publikacji, artykułów, przygotowywanie tekstów do katalogów oraz opracowań na potrzeby wydawnictw MWiM
• inicjowanie i wygłaszanie wykładów
• uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników

Wymagania:
• dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki
• co najmniej 5-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą
• znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
• autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych
• autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami lub inne formy udziału w tych projektach
• znajomość programu do ewidencjonowania zabytków MONA

Mile widziane:
• tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych
• znajomość innych języków obcych
• doświadczenie w pracy w projektach interdyscyplinarnych
• doświadczenie w kierowaniu zespołem

Oferujemy:
• pracę w instytucji o stabilnej sytuacji rynkowej
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• możliwość rozwoju zawodowego
• możliwość pracy w prestiżowej instytucji kultury i sztuki
• stabilne warunki pracy i płacy

Charakterystyka zbiorów Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego:
1) Zbiory sztuki dawnej:
• kolekcja sztuki gotyckiej z terenu Prus
• kolekcja rzeźby średniowiecznej i gotyckiej
• snycerka warmińska i królewiecka z XVI-XVIII w.
• kolekcja portretu holenderskiego z XVII wieku oraz portrety szlachty pruskiej z XVI-XIX w.
• malarstwo religijne głównie z terenów Warmii
• kolekcja sztuki luterańskiej z terenu Warmii i Mazur w tym zespół epitafiów
• zbiór grafik o tematyce religijnej, weduty i plany miast, ilustracje o charakterze militarnym, a także przedstawienia portretowe
• zbiór ikon głównie rosyjskich z XVI-XX w., w tym unikatowa kolekcja ikon staroobrzędowców z klasztoru w Wojnowie
2) Zbiory rzemiosła artystycznego:
• zbiór mebli — od około połowy XVI wieku do połowy XX wieku
• zbiór tkanin — szaty i tkaniny liturgiczne związane z obrządkiem katolickim, a oprócz nich, staroobrzędowców popowców oraz unikatowe szaty zakonne z klasztoru męskiego w Wojnowie
• zbiór metali obejmuje wyroby cynowe od XVI do XX w., ludwisarstwo — armaty i armatki, wyroby z miedzi i mosiądzu, w tym zespół blach trumiennych rodów pruskich, złotnictwo warmińskie XV-XX w., konwisarstwo od XVI wieku do secesji
• zbiór ceramiki — elementy architektoniczne, piece zabezpieczone z pałaców, zespół kafli piecowych datowanych od XV do XX w., elementy zastawy stołowej oraz przedmioty codziennego użytku

Wymagane dokumenty:
• C.V.,
• list motywacyjny.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) – dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ulicy Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn, NIP 739-020-01-75, REGON: 510989163, tel. centrala (89) 527-95-96, e-mail: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl, jako pracodawca.
2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pan Paweł Żywicki. Z naszym inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: iod@muzeum.olsztyn.pl lub tradycyjną drogą listowną na adres siedziby.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: biuro rachunkowe, kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
9. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
10. Posiadacie Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Kalendarium

« środa, 6 lipca 2022 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

środa 6 Lipca
  • Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap
  • Logo roku Mikołaja Kopernika
  • 90-lecie polskich szkół na Warmii i Mazurach
  • Oferta najmu sal
  • Film promocyjny Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Doposażenie pracowni edukacyjnych Muzeum Przyrody - baner
  • Strona projektu:
  • Centrum Spotkań Europejskich