Praca w Dziale Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego na stanowisku asystenta

2022-01-04 13:50:18 (ost. akt: 2022-01-05 15:10:14)

Praca w Dziale Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego na stanowisku asystenta
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie poszukuje kandydata/kandydatki do pracy
w Dziale Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego na stanowisku asystenta.


Termin składania aplikacji: do 31 stycznia 2022 r.
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: od 1 marca 2022 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Adres do przesyłania aplikacji:
sekretariat@muzeum.olsztyn.pl

Główne zadania:
• nadzór merytoryczny i opieka nad powierzonymi zbiorami (charakterystyka poniżej),
• przygotowywanie dokumentacji związanej z gromadzeniem zbiorów,
• katalogowanie i opracowywanie zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych,
• udział w okresowych inwentaryzacjach zbiorów,
• realizacja kwerend,
• inicjowanie i realizacja wystaw stałych i czasowych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane kierunki: historia sztuki, muzealnictwo,
• obsługa komputera (MS Office: Word, Excel, PowerPoint),
• dobrze widziana znajomość programu do ewidencjonowania zabytków MONA,
• znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów,
• dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (preferowany język niemiecki)
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, skrupulatność, systematyczność.

Oferujemy:
• pracę w instytucji o stabilnej sytuacji rynkowej,
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki,
• stabilne warunki pracy i płacy.

Charakterystyka zbiorów:
• kolekcja sztuki gotyckiej z terenu Prus,
• kolekcja rzeźby średniowiecznej i gotyckiej,
• snycerka warmińska i królewiecka z XVI-XVIII w.,
• kolekcja portretu holenderskiego z XVII wieku oraz portrety szlachty pruskiej z XVI-XIX w.,
• malarstwo religijne głównie z terenów Warmii,
• kolekcja sztuki luterańskiej z terenu Warmii i Mazur w tym zespół epitafiów,
• zbiór grafik o tematyce religijnej, weduty i plany miast, ilustracje o charakterze militarnym, a także przedstawienia portretowe,
• zbiór ikon głównie rosyjskich z XVI-XX w., w tym unikatowa kolekcja ikon staroobrzędowców z klasztoru w Wojnowie.

Wymagane dokumenty:
• C.V.,
• list motywacyjny.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) – dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ulicy Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn, NIP 739-020-01-75, REGON: 510989163, tel. centrala (89) 527-95-96, e-mail: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl, jako pracodawca.
2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pan Paweł Żywicki. Z naszym inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: iod@muzeum.olsztyn.pl lub tradycyjną drogą listowną na adres siedziby.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: biuro rachunkowe, kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
9. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
10. Posiadacie Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Kalendarium

« środa, 6 lipca 2022 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

środa 6 Lipca
  • Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap
  • Logo roku Mikołaja Kopernika
  • 90-lecie polskich szkół na Warmii i Mazurach
  • Oferta najmu sal
  • Film promocyjny Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Doposażenie pracowni edukacyjnych Muzeum Przyrody - baner
  • Strona projektu:
  • Centrum Spotkań Europejskich