Nabór pracownika do Muzeum Przyrody

2021-09-27 14:16:08 (ost. akt: 2021-09-30 08:38:14)

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie poszukuje kandydata/kandydatki do pracy w Muzeum Przyrody na stanowisku merytorycznym.

Nabór pracownika do Muzeum Przyrody
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
poszukuje kandydata/kandydatki do pracy
w Muzeum Przyrody
na stanowisku merytorycznym


Termin składania aplikacji: do 31 października 2021 r.
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: od 1 grudnia 2021 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Adres do przesyłania aplikacji: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl

Główne zadania:
• prace merytoryczne związane z tematyką zoologiczną poświęconą faunie współczesnej i kopalnej Warmii i Mazur, zwłaszcza zwierzętom kręgowym (ssaki, ptaki, płazy i gady, ryby), a także niektórym zwierzętom bezkręgowym, głównie gatunkom rzadkim i ginącym lub wyróżniającym obszar Warmii i Mazur na tle kraju, w tym m.in.:
• nadzór merytoryczny i opieka nad powierzonymi zbiorami,
• opracowywanie zbiorów,
• inicjowanie i realizacja wystaw stałych i czasowych,
• udział w opracowywaniu i realizacji programów edukacyjnych towarzyszących wystawom,
• przygotowywanie referatów, spotkań tematycznych, wydarzeń popularyzatorskich, lekcji dla dzieci i młodzieży.

Wymagania:
• oczekiwane spektrum zainteresowań naukowych: historia fauny Warmii i Mazur (fauna współczesna i kopalna regionu), zmiany fauny, ochrona przyrody na Warmii i Mazurach.
• wykształcenie wyższe: dyplom ukończenie drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu biologii, ochrony środowiska, przyrody
• obsługa komputera (MS Office: Word, Excel, PowerPoint),
• znajomość programu do ewidencjonowania zabytków MONA (dodatkowo)
• znajomość języka niemieckiego (dodatkowo),
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, systematyczność, dążenie do dokształcania, zgoda na pracę w zróżnicowanych zespołach, poszanowanie dla czyjejś pracy i efektywne współdziałanie z innymi komórkami Muzeum, wysoka kultura osobista, inicjatywa i konsekwencja w działaniu

Oferujemy:
• pracę w instytucji o stabilnej sytuacji rynkowej,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki,
• stabilne warunki pracy i płacy.

Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny.
Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) – dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ulicy Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn, NIP 739-020-01-75, REGON: 510989163, tel. centrala (89) 527-95-96, e-mail: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl, jako pracodawca.
2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pan Paweł Żywicki. Z naszym inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: iod@muzeum.olsztyn.pl lub tradycyjną drogą listowną na adres siedziby.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: biuro rachunkowe, kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
9. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
10. Posiadacie Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Kalendarium

« środa, 24 lipca 2024 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

środa 24 Lipca
  • Mikołaj Kopernik – Gra
  • Stowarzyszenie Miłośników Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap
  • Logo roku Mikołaja Kopernika
  • Oferta najmu sal
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Centrum Spotkań Europejskich
  • Strona projektu: