Otwarcie placówek Muzeum Warmii i Mazur

2020-05-18 07:00:00 (ost. akt: 2020-05-18 15:30:02)

Od 19 maja otwieramy zamek w Olsztynie i zamek w Lidzbarku Warmiński.

Szanowni Państwo,
Nowa sytuacja wymogła na nas reorganizację zasad zwiedzania Muzeum.
Obowiązkowe będą posiadanie maseczki, dezynfekcja dłoni i pomiar temperatury. Wprowadziliśmy też ograniczenia dotyczące ilości osób mogących jednocześnie przebywać w salach muzealnych. W trakcie zwiedzania proszę stosować się do zaleceń pracowników Muzeum.

Mimo obostrzeń cieszymy się, że znowu możemy prezentować Państwu zbiory naszego Muzeum.
REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE
ZAMEK OLSZTYN
NA CZAS EPIDEMII COVID-19


I. Postanowienia ogólne

1. Od dnia 19 maja 2020 r. Zamek Olsztyński dostępny jest dla zwiedzających 5 dni w tygodniu: wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela od godziny 10:00 do godziny 17:00. W sytuacjach szczególnych decyzją Dyrektora Muzeum godziny otwarcia i zamknięcia Muzeum mogą ulec zmianie.
2. Kasa Biletowa czynna jest od godziny 10:00 do godziny 12:30 oraz od godziny 14:00 do godziny 16:30 (od godziny 13:00 do godziny 14:00 przerwa techniczna związana z dezynfekcją Muzeum).
3. Warunkiem zwiedzania Muzeum/ekspozycji w budynku jest okazanie ważnego biletu wstępu.
4. Przebywanie na dziedzińcu Zamku możliwe jest wyłącznie z biletem wstępu.
5. Wejście na teren Muzeum wiąże się z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

II. Zasady zwiedzania

1. Zwiedzający na terenie Muzeum zobowiązani są do zasłaniania maseczką ochronną ust i nosa. Ograniczenie nie dotyczy dzieci do 4 lat.
2. Przy wejściu na teren Zamku personel Muzeum będzie prowadził pomiar temperatury. Osoby z temperaturą powyżej 38°C nie zostaną wpuszczone na teren Muzeum.
3. W pomieszczeniu kasy poza obsługą mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, zachowując bezpieczną odległość 2 metrów od siebie. Preferowana jest płatność kartą płatniczą
4. Przy wejściu do kasy, holu Muzeum oraz wieży Zamku Olsztyńskiego dostępne będą pojemniki ze środkiem do dezynfekcji rąk.
5. Liczba osób przebywających w poszczególnych strefach zwiedzania oraz ruch na klatkach schodowych regulowane są przez pracowników obsługi Muzeum. Łącznie na wszystkich salach ekspozycyjnych w Zamku Olsztyńskim może przebywać jednocześnie maksymalnie 50 osób natomiast na wieży 5 osób. W holu Muzeum poza obsługą mogą jednorazowo przebywać 3 osoby.
6. Osoby zwiedzające powinny zachować pomiędzy sobą bezpieczną odległość minimum 2 metrów.
7. Zwiedzanie grupowe zostało czasowo zawieszone, z wyjątkiem:
- Rodziców z dziećmi wymagających opieki (do 13 roku życia),
- Osób wspólnie mieszkających bądź gospodarujących,
- Osób niepełnosprawnych niemogących samodzielnie się poruszać.
8. Dzieci do lat 7 mogą zwiedzać Muzeum wyłącznie pod opieką dorosłych.
9. Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią prosimy pozostawić w szatni, z której korzystanie jest bezpłatne.
10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.
11. Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się na pół godziny przed ich zamknięciem.
12. Zwiedzający są zobowiązani do stosowania uwag i poleceń personelu Muzeum oraz przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych.
13. W Muzeum obowiązuje zakaz:
- wprowadzania lub wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika – po zgłoszeniu),
- dotykania eksponatów, elementów ekspozycji i wystroju (wnętrz, wystaw) oraz korzystania z muzealnych multimediów
- samowolnego otwierania zamkniętych drzwi, krat, okien itp.,
- fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lampy błyskowej, dodatkowego oświetlenia oraz statywów. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać pracy Muzeum, przeszkadzać w ruchu i zwiedzaniu innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie dla celów niekomercyjnych. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do muzeum,
- fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa na salach ekspozycyjnych,
- palenia tytoniu, e-papierosów oraz używania otwartego ognia,
- wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
- zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;
- wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
14. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
15. Osoby nieprzestrzegające zasad zwiedzania, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu obiektu, zbiorów czy osób, zakłócające porządek i zwiedzanie innym gościom, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych - mogą być poproszone o natychmiastowe opuszczenie Muzeum.
16. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych w czasie zwiedzania.
17. Uprasza się o zachowanie ciszy na terenie Muzeum.
18. W szczególnych przypadkach związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dotyczących przyczyn technicznych Dyrektor Muzeum może zarządzić zamknięcie dla zwiedzających Muzeum na Zamku Kapituły Warmińskiej.

Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać mailowo: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl

Kalendarium

« wtorek, 5 marca 2024 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

wtorek 5 Marca
  • Mikołaj Kopernik – Gra
  • Stowarzyszenie Miłośników Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap
  • Logo roku Mikołaja Kopernika
  • Oferta najmu sal
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Centrum Spotkań Europejskich
  • Strona projektu: