Ogłoszenie o pracy: Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

2019-06-07 07:22:58 (ost. akt: 2019-06-07 08:34:11)

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie poszukuje osób chętnych do udziału w rekrutacji na stanowisko: Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Pracownicy Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, zdjęcie archiwalne.

Pracownicy Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, zdjęcie archiwalne.

Miejsce pracy: Olsztyn Zamek Kapituły Warmińskiej

Termin składania aplikacji upływa z dniem 14 czerwca 2019 r.
Przewidywany termin zatrudnienia w instytucji: 15 lipca 2019 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Adres do przesłania aplikacji:
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
ul. Zamkowa 2
10-074 Olsztyn

z dopiskiem w tytule „Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego”
lub mail’em na adres: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl

Jakie mamy wymagania:

• wykształcenie wyższe;
• wskazane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
• odpowiedzialność, zaangażowanie;
• umiejętność samodzielnej pracy;
• dyspozycyjność;
• umiejętność pracy pod presją czasu.

Jakie mamy oczekiwania:

• administrowanie siecią komputerową w Muzeum;
• utrzymanie sprzętu komputerowego w dobrym stanie technicznym,
w tym wykonywanie przeglądów;
• wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego Muzeum i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii sieci teleinformatycznych;
• wykonywanie archiwizacji danych z pamięci serwera oraz pomoc w archiwizacji
z komputerów lokalnych;
• instalacja uaktualnianych wersji oprogramowania na stanowiskach pracy;
• prowadzenie spraw dotyczących legalności stosowanego w Muzeum oprogramowania komputerowego;
• instalacja zakupionego nowego sprzętu komputerowego;
• przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych;
• podejmowanie działań sprawdzających, kontrolnych lub zapobiegawczych, mających na celu zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
• reagowanie na incydenty naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
• prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do stosowania w Muzeum.

Co oferujemy w zamian:
• zatrudnienie w renomowanej samorządowej instytucji kultury;
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
• praca w zaangażowanym zespole;
• możliwość udziału w interesujących wydarzeniach kulturalnych.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem. Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, 10-074 Olsztyn ul. Zamkowa 2 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, 10-074 Olsztyn ul. Zamkowa 2 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) – dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ulicy Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn, NIP 739-020-01-75, REGON: 510989163, tel. centrala (89) 527-95-96, e-mail: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl, jako pracodawca.
2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski. Z naszym inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@idpo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: biuro rachunkowe, kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
9. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
10. Posiadacie Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Kalendarium

« poniedziałek, 10 sierpnia 2020 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

poniedziałek 10 Sierpnia
  • Kwartalnik III/2020
  • Wirtualny spacer
  • Ankieta
  • 90-lecie polskich szkół na Warmii i Mazurach
  • Oferta najmu sal
  • Film promocyjny Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Doposażenie pracowni edukacyjnych Muzeum Przyrody - baner
  • Strona projektu: