Ogłoszenie o pracy: Opiekun ekspozycji muzealnej

2019-04-15 13:48:48 (ost. akt: 2019-04-15 13:51:35)

Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie

Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie

Autor: Grzegorz Kumorowicz

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
poszukuje osób chętnych do udziału w rekrutacji na stanowisko:
Opiekun ekspozycji muzealnej

Miejsce pracy: Olsztyn Zamek Kapituły Warmińskiej
Termin składania aplikacji upływa 23 kwietnia 2019 r.,
godz. 12.00
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: maj 2019 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (umowa sezonowa, przewidywany czas zakończenia sezonu 30 września 2019 r.)
Adres do przesłania aplikacji: 10-074 Olsztyn, ul. Zamkowa 2 z dopiskiem w tytule
„Opiekun ekspozycji muzealnej – sezon letni” lub mail’em na adres: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl


Jakie mamy wymagania:
• wykształcenie średnie – dodatkowe punkty za wyższe wykształcenie;
• dobrze widziana znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym
komunikację;
• doświadczenie w pracy z klientem, zwiedzającym;
• dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy);
• odpowiedzialność, zaangażowanie, kreatywność;
• rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów), umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
• umiejętność pracy pod presją czasu;
• chęć podnoszenia kwalifikacji;
• zainteresowania historią i kulturą regionu.

Jakie mamy oczekiwania:
• dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycji;
• stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery zwiedzającym podczas zwiedzania ekspozycji;
• kształtowanie pozytywnego wizerunku instytucji kultury zgodnie
z Kodeksem Etyki obowiązującym w Muzeum;
• sprawdzanie biletów zwiedzających;
• udzielanie informacji zwiedzającym, w szczególności: odpowiadanie
na podstawowe pytania dotyczące muzeum oraz udzielanie
informacji dotyczących charakteru i topografii wystaw;
• obsługa multimediów znajdujących się na ekspozycjach;
• nadzór nad pomieszczeniami wystawowymi podczas imprez, spotkań,
koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych
organizowanych w przestrzeni Muzeum;
• utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wystawowych i muzealnych
- dokładne sprzątanie przydzielonego terenu;
• drobne prace gospodarcze.Co oferujemy w zamian:
• zatrudnienie w renomowanej samorządowej instytucji kultury;
• okresowe zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
• prace w twórczym i zaangażowanym zespole;
• możliwość udziału w interesujących wydarzeniach kulturalnych;

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie
• CV wraz z danymi kontaktowymi
• listu motywacyjnego
na adres: 10-074 Olsztyn, ul. Zamkowa 2 lub
mail’em na adres: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl z dopiskiem w tytule „Opiekun ekspozycji muzealnej”.
Termin składania aplikacji upływa z dniem 23 kwietnia 2019r., godz.12.00

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo
do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, 10-074 Olsztyn ul. Zamkowa 2 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, 10-074 Olsztyn ul. Zamkowa 2 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) – dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ulicy Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn, NIP 739-020-01-75, REGON: 510989163, tel. centrala (89) 527-95-96, e-mail: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl, jako pracodawca.
2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski. Z naszym inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@idpo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: biuro rachunkowe, kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
9. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
10. Posiadacie Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Kalendarium

« piątek, 15 stycznia 2021 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

piątek 15 Stycznia
  • Kwartalnik III/2020
  • Wirtualny spacer
  • Ankieta
  • 90-lecie polskich szkół na Warmii i Mazurach
  • Oferta najmu sal
  • Film promocyjny Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Doposażenie pracowni edukacyjnych Muzeum Przyrody - baner
  • Strona projektu: