Ogłoszenie o pracy: Promocja

2019-03-19 10:10:28 (ost. akt: 2019-03-19 10:11:38)

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie poszukuje osób chętnych do udziału w rekrutacji na stanowisko: pracownik ds. promocji.

Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie

Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie

Autor: Grzegorz Kumorowicz

Miejsce pracy: Olsztyn Zamek Kapituły Warmińskiej
Termin składania aplikacji upływa z dniem 28 marca 2019 r.
Planowany termin zatrudnienia w instytucji od dnia 30 kwietnia 2019 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Adres do przesłania aplikacji: 10-074 Olsztyn, ul. Zamkowa 2 z dopiskiem w tytule
„Promocja”
lub mail’em na adres: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl

Przewidywany zakres obowiązków:
• Prowadzenie profilów Muzeum w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), budowanie społeczności użytkowników, moderowanie dyskusji w mediach społecznościowych, zbieranie i opracowanie informacji, inicjowanie i tworzenie wpisów, cykli tematycznych.
• Nadzór nad funkcjonowaniem strony internetowej Muzeum, zbieranie i redakcja informacji, inicjowanie i tworzenie wpisów, cykli tematycznych, przygotowanie relacji z wydarzeń muzealnych.
• Zamieszczanie materiałów przesłanych przez działy i oddziały Muzeum w Wirtualnym Muzeum Warmii i Mazur.
• Promocja projektów realizowanych przez Muzeum z funduszy zewnętrznych.
• Realizacja działań promocyjnych w zakresie oferty turystycznej Muzeum.
• Uczestnictwo w działaniach promocyjnych Muzeum podczas wydarzeń zewnętrznych związanych z kulturą i edukacją.
• Prowadzenie dokumentacji (w tym m.in. umowy, rozliczenia, sprawozdania, bazy danych) w zakresie powierzonych zadań.

Wymagania stawiane kandydatom:
• Wykształcenie wyższe z zakresu nauk humanistycznych lub artystycznych.
• Praktyczne umiejętności poruszania się w świecie nowych mediów: znajomość sposobów publikacji tekstów, zdjęć i filmów w sieci internetowej, narzędzi edytorskich, publikowania w portalach społecznościowych.
• Znajomość aktualnych trendów z zakresu komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych.
• Wiedza z zakresu planowania i realizacji płatnych kampanii w mediach społecznościowych.
• Praktyczna znajomość internetowych narzędzi do analizy statystyk serwisów WWW a także monitoringu Internetu i mediów (Google Analytics, Brand24).
• Umiejętność posługiwania się pisemną formą wypowiedzi, łatwość konstruowania wypowiedzi niezależnie od wybranego środka przekazu.
• Swoboda formułowania myśli na piśmie w sposób zrozumiały i ciekawy, umiejętność sporządzania nieszablonowych, krótkich form tekstowych.
• Prezentowanie wysokiego poziomu poprawności językowej: umiejętność nienagannego posługiwania się językiem polskim, zarówno w mowie, jak i piśmie.
• Znajomość języka obcego.

Mile widziane
• Przynajmniej 6 miesięcy doświadczenie zawodowe, w tym związane z prowadzeniem komunikacji w mediach społecznościowych na rzecz instytucji lub organizacji (prosimy zawrzeć w liście motywacyjnym przykłady realizowanych działań, np. linki do prowadzonych profili).
• Dokładność, systematyczność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista.
• Znajomość programów do edycji zdjęć i filmów.
• Zainteresowanie wydarzeniami z zakresu nauki i kultury.
• Gotowość do pracy w nienormowanym czasie pracy.

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie
• listu motywacyjnego
• CV wraz z danymi kontaktowymi
na adres: 10-074 Olsztyn, ul. Zamkowa 2 lub
mail’em na adres: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl z dopiskiem w tytule „Promocja”. Termin składania aplikacji upływa z dniem 28 marca 2019 r.
Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 1-3 kwietnia.
Planowany termin zatrudnienia w instytucji od dnia 30 kwietnia 2019 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo
do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, 10-074 Olsztyn ul. Zamkowa 2 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, 10-074 Olsztyn ul. Zamkowa 2 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) – dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ulicy Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn, NIP 739-020-01-75, REGON: 510989163, tel. centrala (89) 527-95-96, e-mail: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl, jako pracodawca.
2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski. Z naszym inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@idpo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: biuro rachunkowe, kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
9. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
10. Posiadacie Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Kalendarium

« sobota, 15 sierpnia 2020 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

sobota 15 Sierpnia
  • Kwartalnik III/2020
  • Wirtualny spacer
  • Ankieta
  • 90-lecie polskich szkół na Warmii i Mazurach
  • Oferta najmu sal
  • Film promocyjny Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Doposażenie pracowni edukacyjnych Muzeum Przyrody - baner
  • Strona projektu: