Ogłoszenie o pracy

2019-03-07 13:32:19 (ost. akt: 2019-03-19 10:05:04)

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie poszukuje osób chętnych do udziału w rekrutacji na stanowisko: księgowy.

Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie

Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie

Autor: Grzegorz Kumorowicz

Miejsce pracy: Olsztyn Zamek Kapituły Warmińskiej
Termin składania aplikacji upływa z dniem 22 marca 2019 r.
Planowany termin zatrudnienia w instytucji od dnia 1 kwietnia 2019 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Adres do przesłania aplikacji: 10-074 Olsztyn, ul. Zamkowa 2 z dopiskiem w tytule
„księgowy”
lub mail’em na adres: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl


Jakie mamy wymagania:
• wykształcenie co najmniej średnie;
• minimum 2-letnie doświadczenie w księgowości;
• znajomość zasad rachunkowości;
• mile widziane wykształcenie kierunkowe ( finanse, rachunkowość, ekonomia );
• znajomość systemu symfonia – dobrze widziana:
• biegła obsługa komputera;
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości;
• zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków;
• rzetelność, dyspozycyjność, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
• umiejętność budowania pozytywnych relacji oraz współpracy.

Jakie mamy oczekiwania:
• sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym, wystawianie na sprawdzone dokumenty poleceń przelewów;
• przekazywanie sprawdzonych dokumentów do księgowania;
• wprowadzanie określonych dokumentów finansowo-księgowych do ewidencji w systemie Symfonia;
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i środków trwałych w użytkowaniu uzgadnianie półrocznych i rocznych stanów;
• sporządzanie miesięcznych zestawień kosztów;
• prowadzenie ewidencji księgozbioru i muzealiów ( uzgadnianie półroczne i roczne stanu);
• dekretacja dokumentów Funduszu Świadczeń Socjalnych;
• prowadzenie ewidencji księgowej Funduszu Świadczeń Socjalnych (sporządzanie zestawień i sprawozdań );
• sprawdzanie zgodności miesięcznych rozliczeń ZUS i podatkowych;
• rozliczanie i uzgadnianie stanu wydawnictw własnych w magazynach i punktach sprzedaży;
• sporządzanie danych do sprawozdań GUS;
• rozliczanie inwentaryzacji określonych aktywów rzeczowych, sporządzanie zbiorczych zestawień różnic inwentaryzacyjnych, kompletowanie dokumentacji;
• zastępstwo pracowników działu finansowo-księgowego w czasie nieobecności.

Co oferujemy w zamian:
• zatrudnienie w renomowanej samorządowej instytucji kultury;
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
• prace w twórczym i zaangażowanym zespole;
• możliwość udziału w interesujących wydarzeniach kulturalnych;
• możliwość rozwoju zawodowego.

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie
• listu motywacyjnego
• CV wraz z danymi kontaktowymi
na adres: 10-074 Olsztyn, ul. Zamkowa 2 lub
mail’em na adres: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl z dopiskiem w tytule „księgowy”. Termin składania aplikacji upływa z dniem 15 marca 2019r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo
do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, 10-074 Olsztyn ul. Zamkowa 2 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, 10-074 Olsztyn ul. Zamkowa 2 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) – dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ulicy Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn, NIP 739-020-01-75, REGON: 510989163, tel. centrala (89) 527-95-96, e-mail: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl, jako pracodawca.
2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski. Z naszym inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@idpo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: biuro rachunkowe, kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
9. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
10. Posiadacie Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Kalendarium

« niedziela, 9 sierpnia 2020 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

niedziela 9 Sierpnia
  • Kwartalnik III/2020
  • Wirtualny spacer
  • Ankieta
  • 90-lecie polskich szkół na Warmii i Mazurach
  • Oferta najmu sal
  • Film promocyjny Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Doposażenie pracowni edukacyjnych Muzeum Przyrody - baner
  • Strona projektu: