Oferta pracy - Dział Sztuki Współczesnej

2019-02-28 12:51:41 (ost. akt: 2019-07-05 11:45:47)

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie poszukuje kandydata/kandydatki do pracy w Dziale Sztuki Współczesnej na stanowisku asystenta.

Oferta pracy - Dział Sztuki Współczesnej
Termin składania aplikacji: do 30 września 2019 r.
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: od 01.11.2019 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Adres do przesyłania aplikacji: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl

Kolekcje Działu Sztuki Współczesnej liczą 6751 muzealiów pochodzących z XIX, XX oraz XXI wieku. W wśród nich są dzieła sztuki z dziedziny malarstwa, grafiki, rzeźby, ceramiki, autorskiego szkła artystycznego i fotografii. Zbiory oddają charakter tendencji i zjawisk obecnych w sztuce współczesnej i mają charakter ogólnopolski.
O wysokim poziomie merytorycznym poszczególnych zespołów świadczy fakt ich obecności na ekspozycjach stałych i czasowych w Muzeum Warmii i Mazur oraz jego oddziałach, liczne wypożyczenia do muzeów w Polsce a także prezentacje w muzeach i galeriach za granicą – w Niemczech, Rosji, Francji, Szwecji. Szczególnie ceniona jest kolekcja malarstwa a także kolekcja współczesnej grafiki polskiej o ponad lokalnym charakterze.
Oprócz gromadzenia i opracowywania zbiorów podstawą działalności są systematyczne prezentacje dzieł sztuki współczesnej Muzeum i twórczości współcześnie tworzących artystów, a w ramach edukacji poprzez sztukę, prezentacje szeroko pojętych dziedzin sztuk wizualnych. Pod opieką Muzeum i DSW jest kolekcja olsztyńskiej Zachęty – Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych www.zachetaolsztyn.pl, której zbiory pokazywane są w ramach organizowanych wystaw. Dział także przygotowuje program wystawienniczy i otacza opieką merytoryczną Galerię „Zamek” w Reszlu, prowadzi działalność edukacyjną poprzez cykliczne spotkania „Zachęta do sztuki” i „Galeria Jednego Obrazu”.

Aktualnie zbiory sztuki współczesnej i olsztyńskiej Zachęty można oglądać na wystawach:

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie:
„Z niepamięci. Rzeźby Adolfo Wildta(1868-1931) z kolekcji Franza Rose z Dylewa”
„O takich rzeczach się nie mówi. Edward Dwurnik(1943-2018). Malarstwo”

Muzeum na Zamku, Lidzbark Warmiński:
„Galeria Malarstwa Polskiego I poł XX w.”
„Pastele”
„IMAGO. Malarstwo polskie XX/XXI”

Galeria „Zamek” w Reszlu:
„To co widać. Sztuka abstrakcji”

Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu:
„Artyści szkoły wileńskiej XIX/XX. Wystawa ze zbiorów MWiM.”

Główne zadania:
• nadzór merytoryczny i opieka nad powierzonymi zbiorami,
• praca nad rozbudową i poszerzeniem kolekcji
• przygotowywanie dokumentacji związanej z gromadzeniem zbiorów,
• katalogowanie i opracowywanie zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych,
• udział w okresowych inwentaryzacjach zbiorów,
• realizacja kwerend,
• inicjowanie i realizacja wystaw stałych i czasowych,
• udział w opracowywaniu i realizacji programów edukacyjnych towarzyszących wystawom

Wymagania:
• wykształcenie wyższe: historia sztuki,
• oczekiwane spektrum zainteresowań naukowych: sztuka II poł. XIX, XX wieku, sztuka najnowsza, polska scena artystyczna,
• obsługa komputera (MS Office: Word, Excel, PowerPoint),
• znajomość programu do ewidencjonowania zabytków MONA (dodatkowo)
• znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów,
• orientacja w możliwości pozyskiwania środków na rozbudowę kolekcji,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, systematyczność.

Oferujemy:
• pracę w instytucji o stabilnej sytuacji rynkowej,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki,
• stabilne warunki pracy i płacy.

Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) – dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ulicy Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn, NIP 739-020-01-75, REGON: 510989163, tel. centrala (89) 527-95-96, e-mail: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl, jako pracodawca.
2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski. Z naszym inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@idpo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: biuro rachunkowe, kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
9. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
10. Posiadacie Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Kalendarium

« wtorek, 27 lipca 2021 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

wtorek 27 Lipca
  • Wirtualny spacer
  • Ankieta
  • 90-lecie polskich szkół na Warmii i Mazurach
  • Oferta najmu sal
  • Film promocyjny Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Doposażenie pracowni edukacyjnych Muzeum Przyrody - baner
  • Strona projektu:
  • Centrum Spotkań Europejskich