Oferta pracy w Muzeum

2018-12-04 13:46:41 (ost. akt: 2018-12-10 19:22:11)

Nazwa instytucji: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Stanowisko: specjalista ds. organizacji i obsługi imprez oraz sprzedaży w Dziale Obsługi Zwiedzających i Organizacji Imprez.

Oferta pracy w Muzeum
Wymiar etatu: cały etat.
Miejsce wykonywania pracy: Olsztyn, ul. Zamkowa 2.
Termin składania aplikacji upływa z dniem 15 grudnia 2018 r.
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 1 stycznia 2019 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę w systemie zadaniowym.
Adres do przesłania aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym): elektronicznie na mail: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl listownie lub osobiście: 10-047 Olsztyn, ul Zamkowa 2

Jakie mamy wymagania:
• wykształcenie minimum średnie (dobrze widziane wykształcenie wyższe);
• wysoka kultura osobista;
• doświadczenie zawodowe (dobrze widziane doświadczenie w sektorze publicznym lub instytucjach kultury);
• biegła znajomość obsługi MS Office, dodatkowe punkty oceny aplikacji za umiejętność obsługi programu komputerowego Symfonia handel;
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację;
• rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów) umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
• umiejętność nawiązywania, budowania i utrzymywania relacji z przedstawicielami instytucji współpracujących z Muzeum;
• kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Jakie mamy oczekiwania:
• organizacja i realizacja imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – zamek olsztyński, w tym wernisaże, koncerty, wykłady zamkowe, promocje książek, zajęcia edukacyjne;
• obsługa nagłośnienia i sprzętu multimedialnego podczas wydarzeń;
• organizacja i obsługa techniczna dotycząca logistyki wydarzeń (stoły, krzesła, sztalugi, drobny sprzęt wystawienniczy);
• kulturalne zachowanie tworzące pozytywne relacje z uczestnikami wydarzeń organizowanych na zamku olsztyńskim;
• prowadzenie ewidencji magazynu (dobrze widziana umiejętność obsługi programu komputerowego Symfonia handel), w szczególności:
- przyjmowanie towaru (wydawnictwa własne, towary handlowe, artykuły gospodarcze) sprawdzenie ilości i ceny z fakturą lub dokumentem WZ;
- wystawienie dokumentu MP, WZ,
- wydawanie towaru do punktów sprzedaży mieszczących się w siedzibie Muzeum Warmii i Mazur (zamek olsztyński) oraz w oddziałach,
- sporządzanie miesięcznych zestawień rozchodów i przychodów magazynowych, uzgadnianie stanów magazynowych z działem finansowo-księgowym, sprawdzanie stanów magazynowych,
- przygotowywanie zamówień do wysyłki, w tym sprzedaż e-usługa;
• współpraca z pracownikami wszystkich pionów zaangażowanych w realizację wydarzeń realizowanych przez Muzeum;
• kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy zgodnie z kodeksem etyki obowiązującym w Muzeum;
• w razie konieczności zastępstwo kierownika działu.

Co oferujemy w zamian:
• stabilne zatrudnienie w oparciu umowę o pracę w systemie zadaniowym;
• pracę w twórczym i zaangażowanym zespole;
• możliwość wdrażania nowych pomysłów w ramach procedur działania Muzeum.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać pod adres:
elektronicznie na mail: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl
listownie lub osobiście: 10-047 Olsztyn, ul Zamkowa 2

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) – dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ulicy Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn, NIP 739-020-01-75, REGON: 510989163, tel. centrala (89) 527-95-96, e-mail: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl, jako pracodawca.
2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski. Z naszym inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@idpo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: biuro rachunkowe, kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
9. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
10. Posiadacie Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Kalendarium

« piątek, 1 marca 2024 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

piątek 1 Marca
  • Mikołaj Kopernik – Gra
  • Stowarzyszenie Miłośników Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap
  • Logo roku Mikołaja Kopernika
  • Oferta najmu sal
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Centrum Spotkań Europejskich
  • Strona projektu: