Wieczory zamkowe - cykl "Olsztyńscy uczeni"

2015-04-15 11:21:08 (ost. akt: 2015-06-26 12:19:31)

Prof. dr hab.Łucja Fornal, Nauka a oczekiwania nowoczesnego społeczeństwa.

Wieczory zamkowe - cykl Olsztyńscy uczeni
Nazwa nowoczesne społeczeństwo ma wiele pojęć, określeń, definicji. Jedna z nich oparta jest na znaczeniu i wielokierunkowych relacjach między nowoczesnym społeczeństwem a rozwojem nauki, edukacją, dziedzictwem kulturowym narodu, rozwojem cywilizacyjnym. Spełnianie oczekiwań i kryteriów nowoczesnego społeczeństwa jest złożone i trudne. Jednym z przykładów jest dyskusja o malejących nakładach na edukację i odpowiedzialność nauki za tworzenie warunków do rozwoju społeczeństw nowoczesnych. Z kolei nauka i jej rozwój wymaga wyraźnego poparcia społeczeństwa w podziale budżetu narodowego. Od wielu lat w polityce naukowej definiowane są programy naukowe koordynowane przez Komisję Unii Europejskiej lub narodowe, koordynowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki takie, jak Krajowy Program Ramowy, Foresight i wiele innych. We wszystkich tych programach podkreśla się jako priorytetowe obszary badań te, które dotyczą zdrowia i życia. Jedną z ważnych odpowiedzi na pytanie co sprzyja zdrowiu i życiu są badania proteomiczne białek i peptydów i wszystkie obszary objęte nutrigenomiką. Należy zatem podjąć dyskusję o tym, jakie powinno się spełnić warunki do realizacji tych badań i jak informować społeczeństwo o korzyściach z nich wynikających.
Treścią wykładu będą przykłady metodologii wyżej wymienionych badań, złożoności metodycznej, nowoczesnych technik badawczych, systemów edukacji i informacji społeczeństwa; myślę że na właściwym poziomie komunikacji.
Prof. dr hab.Łucja Fornal jest absolwentką Wydziału Mleczarskiego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie i na tym wydziale uzyskała stopień doktora nauk technicznych w 1968 roku, a w 1979 stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymała w roku1987. W latach 1979-1980 była stypendystką prestiżowego stypendium FAO im. Andre Meyera, realizując projekt „Microclimate in grain storage structures”, w University of Nairobi, a w 1993 roku została zaproszona przez Agricultural University of Norway jako visiting professor do wygłoszenia wykładów i realizacji badań w zakresie technologii ekstruzji. Od ukończenia studiów prof. Ł. Fornal pracuje jako nauczyciel akademicki w macierzystej uczelni. W tym okresie pełniła z wyboru szereg ważnych funkcji na szczeblu wydziału i uczelni: była członkiem Senatu, przewodniczącą Senackiej Komisji Nauki, prodziekanem, kierownikiem katedry, przewodniczącą Komisji Etyki, pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ds. programu Leonardo da Vinci 2000. Główne kierunki badań prof. Ł. Fornal to ocena jakości ziaren zbóż ze szczególnym uwzględnieniem techniki cyfrowej analizy obrazu, technologia ekstruzji surowców zbożowych, białka toksyczne i alergizujące ziaren zbóż. Z tego też zakresu jest cenionym wykładowcą i opiekunem młodych pracowników nauki. Dorobek naukowy prof. Ł. Fornal obejmuje 120 oryginalnych prac twórczych oraz liczne referaty i komunikaty wygłoszone na konferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych. Była wielokrotnie zapraszana do wygłoszenia referatów plenarnych na Sesjach Naukowych Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN. Ponadto była przewodniczącą komitetu organizacyjnego XXIX Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN w Olsztynie (1998) i I Krajowej Konferencji Naukowej „Alergeny i składniki powodujące nietolerancje pokarmowe występujące w żywności” (2005). Od 2004 roku jest koordynatorem projektu badawczego zamawianego „Identyfikacja i sposoby przeciwdziałania toksyczności i alergenności nasion ważnych roślin uprawnych” finansowanego przez Ministra Nauki i Informatyzacji. Prof. Ł. Fornal jest członkiem: Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych Rady Nauki przy Ministrze Edukacji i Nauki oraz Komitetu Nauk o Żywności PAN. Za działalność naukową, edukacyjną i organizacyjną prof. Łucja Fornal została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zasłużony dla Uczelni.
Słowo o prof. dr hab. Łucji Fornal- prof. dr hab.Daniela Rotkiewicz.
27 czerwca 2006 r.
Sale Kopernikowskie zamku olsztyńskiego.Kalendarium

« niedziela, 2 października 2022 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

niedziela 2 Października
  • Stowarzyszenie Miłośników Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap
  • Logo roku Mikołaja Kopernika
  • 90-lecie polskich szkół na Warmii i Mazurach
  • Oferta najmu sal
  • Film promocyjny Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Strona projektu:
  • Centrum Spotkań Europejskich