Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie » Galerie: Główna » Otwarcie sześciu nowych wystaw w Muzeum Warmińskim w Lidzbarku