Uchwała Nr XLIV/851/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r.

2010-11-16 00:00:00

w sprawie zamiaru i przyczyn podziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Uchwała Nr XLIV/851/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia  26 października 2010 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.) i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2 Statutu Województwa Warmińsko – Mazurskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/114/99 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 października 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Warmińsko – Mazurskiego ( Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 1999 nr 78, poz. 1375 z późn. zm. ) i § 15 ust. 1 Statutu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/254/07 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 listopada 2007 r. uchwala się, co następuje:

 

 § 1
Zamierza się dokonać podziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie poprzez wydzielenie
z jego struktury  Oddziału Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku jako odrębnej instytucji kultury.
 
§ 2
Informację o zamiarze podziału i jego przyczynach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3
Uchwałę wraz z załącznikiem publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
2)      na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
3)      na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
4)      na stronie internetowej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
5)      na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
 
 
§ 4
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
 
Julian Osiecki
 
 
 
Załącznik do Uchwały nr XLIV/851/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r.
 
Informacja w sprawie zamiaru i przyczyn podziału
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
 
 
Mając na względzie tak szczególne znaczenie Pól Grunwaldzkich dla dziedzictwa kulturalnego Polski zamierza się dokonać podziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie poprzez wyłączenie Oddziału Muzeum pod nazwą Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku i utworzenie samodzielnej instytucji kultury. Część pracowników, bezpośrednio związanych
z Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku stanie się pracownikami nowo utworzonego Muzeum. Majątek nieruchomy i ruchomości przypisany Oddziałowi w Stębarku zostanie włączony w strukturę wydzielonego Muzeum w Stębarku.
 
1.      Przyczyny podziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
- specyfika Muzeum
Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku, poświęcone jest jednej z największych bitew średniowiecznej Europy z 15 lipca 1410 roku. Z tego powodu ma odmienny charakter niż Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Jest wyspecjalizowaną placówką kultury ukierunkowaną na ukazywanie historii Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim i jej rozmaitych aspektów. Wyróżnia się zatem również na tle innych oddziałów olsztyńskiego muzeum.
 
- współorganizacja Dni Grunwaldu
Jednym z najważniejszych zadań muzeum w Stębarku jest współorganizacja wraz
z Fundacją Grunwald corocznych Dni Grunwaldu – największej imprezy rekonstrukcyjnej w Europie. To ogromne przedsięwzięcie logistyczne i finansowe przyciąga co roku ponad 100 000 tys. ludzi. Ze względu na obecną strukturę Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, którego Grunwald jest częścią, podczas organizacji Dni Grunwaldu zachodzi problem decyzyjny, tj. przepływu procesu decyzyjnego między centralą w Olsztynie a oddziałem w Stębarku.
 
- pozyskiwanie funduszy
Utworzenie samodzielnego Muzeum ułatwiłoby starania o budowę na Polach Grunwaldu nowoczesnego muzeum poświęconego nie tylko samej Wielkiej Wojnie, ale także dynastii Jagiellonów. Obecnie są na to szanse, gdyż wpisanie Pól Grunwaldzkich na prestiżową listę pomników historii ułatwi aplikowanie do funduszy unijnych i ministerialnych.
 
- wykorzystanie środków finansowych
Wydzielenie muzeum w Stębarku pozwoli racjonalniej wykorzystywać środki budżetowe i ukierunkować je na określone cele do realizacji na Polach Grunwaldzkich. Obecnie bowiem budżet Muzeum w Olsztynie jest budżetem obsługującym wszystkie oddziały, co sprawia, że kierownictwo Pól Grunwaldzkich nie ma możliwości podejmowania decyzji finansowych oraz prowadzenia samodzielnej działalności muzealniczej.
 
- stworzenie całorocznej oferty
Samodzielna placówka, oparta na zmodernizowanym obiekcie, będzie lepiej realizowała cele określone w art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 nr 5, poz.24 z późn. zm.). Muzeum będzie miało możliwość prowadzenia szerokiej działalności m.in. wystawienniczej, naukowej, edukacyjnej, artystycznej. Utworzenie „żywego” i „otwartego” muzeum pozwoli na funkcjonowanie Muzeum przez cały rok.
 
- wzrost potencjału turystycznego
Zwiększenie jakości oferty turystycznej i kulturalnej instytucji, poprzez jej poszerzenie i urozmaicenie, a także utworzenie nowoczesnej infrastruktury, spowoduje wzrost potencjału turystycznego. Odpowiednio przygotowany produkt turystyczny, oparty o tradycje wydarzeń historycznych i obiekty zabytkowe podniesie atrakcyjność i wpłynie na rozwój regionu.
 

Kalendarium

« poniedziałek, 27 czerwca 2022 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

poniedziałek 27 Czerwca
  • Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap
  • Logo roku Mikołaja Kopernika
  • 90-lecie polskich szkół na Warmii i Mazurach
  • Oferta najmu sal
  • Film promocyjny Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Doposażenie pracowni edukacyjnych Muzeum Przyrody - baner
  • Strona projektu:
  • Centrum Spotkań Europejskich