Grunwald – zespół działań inwestycyjno - remontowo - konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich

2010-07-14 00:00:00

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Grunwald – zespół działań inwestycyjno - remontowo - konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”


 
Projekt współfinansowany ze środków
 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 
 Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013.
·     oś priorytetowa: 2. Turystyka,
·     działanie: 2.1. Wzrost potencjału turystycznego,
·     poddziałanie: 2.1.6. Infrastruktura kultury,
·     kategoria interwencji:  59 Rozwój infrastruktury kulturalnej
·     forma finansowania: pomoc bezzwrotna
·     obszar realizacji: obszar wiejski
·     dział gospodarki: inne niewyszczególnione usługi
Tytuł i szczegółowy opis projektu: „Grunwald – zespół działań inwestycyjno - remontowo - konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich”  Nazwa Beneficjenta: Muzeum Warmii i Mazur
Wielkość dofinansowania: 19 135 457,99 PLN
Odsyłacze do oficjanych stron Unii Europejskiej oraz serwisu internetowego poświęconego RPO WiM:

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/glowna.aspx


Program prac remontowo – konserwatorskich i muzealnych.
Program prac zakłada:
-konserwację i remont istniejących już elementów na Polach Grunwaldu,
-wyposażenie Pól Grunwaldzkich w nową infrastrukturę umożliwiającą przyjmowanie turystów,
-zbudowanie gmachu nowoczesnego muzeum.

Realizację programu podzielono na dwa etapy.
ETAP I
Realizacja w latach 2009 – 2010
-„Gruntowna konserwacja i remont „amfiteatru”
– zasadniczej części „Wzgórza Pomnikowego z 1960 r.
Obiekt, który jest zbudowany z granitowych płyt zostanie w trakcie remontu częściowo rozebrany i po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ponownie złożony.
Znajdująca się pod „amfiteatrem” przestrzeń (ok.490 m 2),
w której urządzona jest ekspozycja muzealna zostanie zmodernizowana i wyposażona w odpowiednią infrastrukturę techniczną. Wnętrze przeznaczone na ekspozycję oraz salka projekcyjna zostaną całkowicie zmodernizowane. Pod ziemią dobudowane zostanie pomieszczenie (o pow.77 m2). Konserwacji poddana zostanie naścienna mozaikaprzedstawiająca przemarsz wojsk.
-Konserwacja pozostałości (trwała ruina) kaplicy pobitewnej
z 1413 r.
-Wykonana zostanie nowa nawierzchnia głównego ciągu pieszego (około 300 metrów) prowadzącego z terenu recepcyjnego na Wzgórze Pomnikowe.
-W rejonie planowanego w II etapie muzeum, wzniesiony zostanie parterowy  budynek recepcyjny z parkingiem na 47 samochodów.
Wzniesiony zostanie budynek recepcyjny o powierzchni 420 metrów kwadratowych w tym 342 metry kwadratowych powierzchni użytkowej. Znajdą się w nim pomieszczenia na kasę biletową, sprzedaż pamiątek, punkt informacyjny oraz małą gastronomię.
W budynku znajdą się także sanitariaty, w tym dla osób niepełnosprawnych.
W zachodniej części Pól Grunwaldzkich, za pasem zieleni, zrealizowana będzie nowa infrastruktura turystyczna.
W tym miejscu powstanie: którym
-Pole namiotowe o powierzchni 5900 metrów kwadratowych,
-Camping
na 20 samochodów z przyczepami.
-Pawilon recepcyjno – socjalny (wraz z zapleczem gospodarczym muzeum).
-Stałe miejsce widowiskowe
na 950 miejsc z dużym trawiastym placem do organizowania widowisk i turniejów rycerskich. Całe Pola Grunwaldzkie wyposażone zostaną w nową infrastrukturę techniczną. Do wszystkich istniejących i projektowanych obiektów doprowadzone zostaną instalacje elektryczne, wodne i kanalizacyjne.  W sumie wykona się 2326 mb. instalacji  wodno-kan., 6323  mb. zewnętrznych instalacji elektrycznych, 2074 mb. instalacji teletechnicznych, 2074 mb. instalacji sanitarnych i 1633 mb. instalacji deszczowych.
Wykonana zostanie nowa nawierzchnia głównego ciągu pieszego ok. 300 mb, prowadzącego z terenu recepcyjnego na Wzgórze Pomnikowe.

Etap I realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury”. Blisko 85 % kosztów inwestycji pokryta zostanie ze środków unijnych a pozostałe 15% pokryje Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Inwestorem jest Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Roboty budowlane rozpoczęto w marcu 2009 roku .                             
Planowane zakończenie 31 maja 2010 roku.
Etap II

W drugim etapie założono budowę nowoczesnego muzeum. a po przejęciu dodatkowej powierzchni (około 37 hektarów) także  punktu widokowego oraz ścieżek edukacyjnych. Kubatura projektowanego muzeum ma wynieść 50.436 metrów sześciennych, powierzchnia całkowita 6.155 metrów kwadratowych, a powierzchnia użytkowa 5.251 metrów kwadratowych. Z tego powierzchnia wystawiennicza 1.530 metrów kwadratowych. Obiekt wyposażony będzie w dwie salki edukacyjno-konferencyjne, pracownie muzealne, magazyn muzealiów oraz wszystkie niezbędne urządzenia i pomieszczenia recepcyjne dla turystów,  w tym restaurację.
Przewiduje się, że realizacje drugiego etapu rozpocznie się po 2010 roku
po uzyskaniu funduszy na ten cel.

 

Kalendarium

« wtorek, 23 lipca 2024 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

wtorek 23 Lipca
  • Mikołaj Kopernik – Gra
  • Stowarzyszenie Miłośników Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap
  • Logo roku Mikołaja Kopernika
  • Oferta najmu sal
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Centrum Spotkań Europejskich
  • Strona projektu: