Ogłoszenie o pracy

2019-03-21 11:41:22 (ost. akt: 2019-03-21 11:43:36)

Specjalista ds. administracyjnych - Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Ogłoszenie o pracy
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Oddział w Lidzbarku Warmińskim:
Muzeum Warmińskie/

poszukuje kandydatki/kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista ds. administracyjnych
Wymiar etatu: cały etat.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Warmińskie/Zamek w Lidzbarku Warmińskim,
Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Pl. Zamkowy 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
Termin składania aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym): do 15 kwietnia 2019 r.
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 1 maja 2019 r.

Adres przesłania aplikacji elektronicznie na e-mail: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl,
osobiście lub listownie: 10-074 Olsztyn, ul. Zamkowa 2 z dopiskiem w tytule „Specjalista ds. administracyjnych - Muzeum Warmińskie/Zamek w Lidzbarku Warmińskim”

Jakie mamy wymagania:
• wykształcenie wyższe;
• wysoka kultura osobista;
• doświadczenie zawodowe (dobrze widziane doświadczenie w sektorze publicznym lub instytucjach kultury);
• biegła znajomość obsługi MS Office;
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację;
• rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów) umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
• kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Jakie mamy oczekiwania:
Realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, prowadzenie sekretariatu muzeum,
w szczególności:
• prowadzenie i koordynacja terminarza obsługi turystycznej muzeum;
• prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych, gospodarczych i socjalno-bytowych wraz z wymaganą w tym zakresie dokumentacją;
• realizowanie zadań administracyjno-biurowych;
• prowadzenie magazynu gospodarczego;
• prowadzenie ewidencji środków trwałych w użytkowaniu;
• prowadzenie ewidencji magazynu wydawnictw i towarów (folderów, pamiątek) przeznaczonych do sprzedaży w sklepiku muzealnym;
• prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
• dokonywanie zakupów przedmiotów i materiałów w ramach pobranej zaliczki gotówkowej;
• prowadzenie, obsługa rachunku bankowego Oddziału Muzeum Warmii i Mazur (akredytywa);
• prowadzenie rozliczenia czasu pracy pracowników Muzeum;
• współpraca z pracownikami wszystkich pionów zaangażowanych w realizację wydarzeń realizowanych przez Muzeum;
• kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy zgodnie z kodeksem etyki obowiązującym w Muzeum.


Co oferujemy w zamian:
• stabilne zatrudnienie w oparciu umowę o pracę;
• zatrudnienie w renomowanej samorządowej instytucji kultury;
• pracę w twórczym i zaangażowanym zespole;
• możliwość udziału w interesujących wydarzeniach kulturalnych;
• możliwość wdrażania nowych pomysłów w ramach procedur działania Muzeum;
• pracę w gotyckim zamku, Pomniku Historii.


Zainteresowanych prosimy o dostarczenie
• listu motywacyjnego
• CV wraz z danymi kontaktowymi,
listownie na adres: 10-074 Olsztyn, ul. Zamkowa 2, Muzeum Warmii i Mazur lub
e-mail’em na adres: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl
z dopiskiem w tytule „Specjalista ds. administracyjnych - Muzeum Warmińskie/Zamek w Lidzbarku Warmińskim”.
Termin składania aplikacji upływa z dniem 15 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) – dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ulicy Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn, NIP 739-020-01-75, REGON: 510989163, tel. centrala (89) 527-95-96, e-mail: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl, jako pracodawca.
2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski. Z naszym inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@idpo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: biuro rachunkowe, kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
9. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
10. Posiadacie Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Kalendarium

« piątek, 26 kwietnia 2019 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

piątek 26 Kwietnia
  • kwartalnik I/2019
  • Oferta najmu sal
  • Film promocyjny Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Doposażenie pracowni edukacyjnych Muzeum Przyrody - baner
  • Archeologiczna mapa Olsztyna i okolic
  • Strona projektu: